آزمون ورودی سلسله وبینارهای GAN
با پاسخگویی به سوالات این آزمون سطح شما برای ورود به سلسله وبینارهای GAN مورد ارزیابی قرار میگرد تا برای حضور در این وبینارها آمادگی کافی داشته باشید. دقت نمایید که در حد دانش خود میتوانید به سوالات پاسخ دهید و از زمان شروع آزمون 120 دقیقه وقت جهت پاسخگویی به سوالات وجود دارد.

digiform

استفاده از اپلیکیشن ها و پیامرسان ها، پاسخ به تماس ها و استفاده از کلید های پایین موبایل مجاز نیست

زمان تکمیل این آزمون 120 دقیقه میباشدتایید و ادامه